Bài giảng Đại cương về thuế

“Thuếcủa quốc gia, phù hợp với khảnăng và thực lực của mình, có thểtham gia vào điều hành

Chính phủ, có nghĩa là phù hợp với những nguồn thu, chúng sẽ được sửdụng với mục đích bảo

vệ đất nước. Khoản thuế, mà mỗi một người bắt buộc phải đóng góp, cần phải được xác định

chính xác, chứkhông thểtùy tiện, chuyên quyền, độc đoán. Thời hạn nộp thuế, cách thức nộp

thuếvà cảnhững người khác

Bài giảng Đại cương về thuế trang 1

Bài giảng Đại cương về thuế trang 1

Bài giảng Đại cương về thuế trang 2

Bài giảng Đại cương về thuế trang 2

Bài giảng Đại cương về thuế trang 3

Bài giảng Đại cương về thuế trang 3

Bài giảng Đại cương về thuế trang 4

Bài giảng Đại cương về thuế trang 4

Bài giảng Đại cương về thuế trang 5

Bài giảng Đại cương về thuế trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf162 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1472 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_dai_cuong_ve_thue.pdf
Tài liệu liên quan