Đề cương môn học kế toán quản trị

Kế toán quản trị cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin cho các nhà quản trị nội bộ doanh nghiệp để ra các quyết định kinh doanh.

Nội dung cơ bản của môn học này liên quan đến các lĩnh vực:

- Các hệ thống tính giá thành

- Hoạch định

- Kiểm soát

 

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 1

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 1

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 2

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 2

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 3

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 3

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 4

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 4

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 5

Đề cương môn học kế toán quản trị trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc9 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docde_cuong_mon_hoc_ke_toan_quan_tri.doc
Tài liệu liên quan