Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp

Hiểu được khái quát những vấn đề chung của tài chính

doanh nghiệp.

 Biết cách tính lãi và chiết khấu dòng tiền về các thời

điểm thích hợp theo yêu cầu thực tế.

 Biết phân loại các dự án đầu tư, biết căn cứ vào các tiêu

chuẩn thích hợp để đánh giá tính hiệu quả của các dự án,

từ đó đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

 Biết xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn, hiểu được

các loại đòn bẩy nợ, đòn bẩy kinh doanh trong việc nâng

cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 Biết dự toán nhu cầu về vốn kinh doanh của doanh

nghiệp ở mỗi thời điểm, kiểm tra, giám sát, và đánh giá

việc sử dụng vốn.

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 1

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 1

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 2

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 2

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 3

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 3

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 4

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 4

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 5

Tài liệu giảng dạy môn học: tài chính doanh nghiệp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf143 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1065 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_giang_day_mon_hoc_tai_chinh_doanh_nghiep.pdf
Tài liệu liên quan