Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat)

Thuếtrịgiá gia tăng

–Làmộtloạithuếgián thuđượcthuởnhiều khâu

dựavào trịgiá gia tăngđượctạoraởmỗi khâu .

–Làmộtloạithuếbán hàngđượcquản lý theo cách

mới.

–Nếuquảnlýđúng, VAT mang lạikếtquảgiống

nhưthuếđơn khâu.

–Hiệntại có trên 70 quốcgiasửdụng thuếtrịgiá

gia tăng.

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 1

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 1

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 2

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 2

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 3

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 3

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 4

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 4

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 5

Bài giảng Thuế trị giá gia tăng (vat) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf17 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 994 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thue_tri_gia_gia_tang_vat.pdf