Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính

Chương này trình bày về các công cụ tài chính phái sinh có thể sử dụng như là những công cụ quản lý rủi ro tài chính. Học xong chương này sinh viên có thể:

• Hiểu được khái niệm và những tính chất của từng công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau và hợp đồng quyền chọn.

• Biết được mục tiêu và công dụng của từng loại hợp đồng tài chính phái sinh.

• Biết phân biệt sự khác nhau và ưu nhược điểm của từng loại công cụ tài chính phái sinh.

 

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 1

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 1

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 2

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 2

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 3

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 3

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 4

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 4

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 5

Bài giảng Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc19 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • docbai_giang_cac_cong_cu_tai_chinh_phai_sinh_cong_cu_quan_ly_ru.doc