Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng

Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế

Đối tượng chịu thuế: hàng hóa, dịch vụ sử dụng

cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở việt Nam

• Đối tượng không chịu thuế

=> Tại sao nhà nước lại quy định những đối

tượng đó không phải chịu thuế GTGT?

• Các trường hợp không phải kê khai, tính, nộp thuế

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 1

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 1

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 2

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 2

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 3

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 3

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 4

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 4

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 5

Bài giảng môn Thuế giá trị gia tăng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf14 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_thue_gia_tri_gia_tang.pdf
Tài liệu liên quan