Giáo trình kiểm toán

Kiểm toán là gì?

 Đối tượng: Số liệu – báo cáo tài chính, kế toán

 Nhiệm vụ: Kiểm tra, rà soát, xác nhận

 Mục đích cuối: Nêu ý kiến về độ tin cậy của số liệu

Giáo trình kiểm toán trang 1

Giáo trình kiểm toán trang 1

Giáo trình kiểm toán trang 2

Giáo trình kiểm toán trang 2

Giáo trình kiểm toán trang 3

Giáo trình kiểm toán trang 3

Giáo trình kiểm toán trang 4

Giáo trình kiểm toán trang 4

Giáo trình kiểm toán trang 5

Giáo trình kiểm toán trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf70 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1298 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_kiem_toan.pdf
Tài liệu liên quan