Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản

Có nhiều khái niệm

(1) Định giá là sự ước tính giá trị của các quyền sở hữu

BĐS cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho mục đích đã được

xác định.

(2) Định giá là một nghệ thuật hoặc khoa học về xác định

giá trị của BĐS cho mục đích cụ thể ở một thời điểm nhất

định, có tính đến các đặc điểm của BĐS và các nhân tố

kinh tế tiềm ẩn trong thị trường BĐS, bao gồm cả lĩnh vực

đầu tư

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 1

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 1

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 2

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 2

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 3

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 3

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 4

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 4

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 5

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf28 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tong_quan_ve_dinh_gia_bat_dong_san.pdf
Tài liệu liên quan