Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền

Thống nhất đơn vị tiền tệ: VNĐ

Sử dụng đồng ngoại tệ để ghi sổ phải được sự

đồng ý của Bộ Tài Chính

Đồng ngoại tệ quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá thực

tế/tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng

Hạch toán vàng, bạc, kim khí ở tài khoản tiền

mặt tính ra tiền theo giá thực tế

 

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 1

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 1

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 2

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 2

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 3

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 3

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 4

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 4

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 5

Bài giảng Kế toán vốn bằng tiền trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf56 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 20/10/2021 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_von_bang_tien.pdf
Tài liệu liên quan