Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán

Hiểu được các khái niệm cơ bản trong PTKT

Xây dựng và hiểu được các diễn biến về giá và khối lượng giao dịch

Sử dụng các công cụ phân tích để xác định xu thế, các thời điểm đột phá

Xây dựng đước các chiến lược đầu tư dựa trên PTKT

 

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 1

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 1

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 2

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 2

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 3

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 3

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 4

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 4

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 5

Bài giảng Phân tích kỹ thuật trong phân tích và đầu tư chứng khoán trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt64 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_phan_tich_ky_thuat_trong_phan_tich_va_dau_tu_chung.ppt