Giáo trình môn kế toán quản trị

Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm kế toán quản trị.

Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.

Vận dụng được vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 1

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 1

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 2

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 2

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 3

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 3

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 4

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 4

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 5

Giáo trình môn kế toán quản trị trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf86 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1174 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_mon_ke_toan_quan_tri.pdf
Tài liệu liên quan