Bài giảng Quản trị vốn lưu động

Gross working capital:Tổng Vốn lưu động,tổng

Vốn Hoạt động,Tổng tài sản lưu động.

 Net working capital:Vốn lưu động (hoạt động)

thuần = Tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn

không trả lãi (là các khoản phải trả)

 Working capital policy: chính sách Vốn lưu

động : Quyết định mức độ nắm giữ mỗi loại tài

sản lưu động, và tài trợ cho những tài sản này

như thế nào.

 Working capital management: Quản trị Vốn

Hoạt động– kiểm soát tiền mặt, hàng tồn kho,

khoản phải thu, và quản lý nợ ngắn hạn.

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 1

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 1

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 2

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 2

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 3

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 3

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 4

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 4

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 5

Bài giảng Quản trị vốn lưu động trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf49 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_von_luu_dong.pdf
Tài liệu liên quan