Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá

Cường độ kháng cắt là chỉ tiêu quan trọng để tính toán ổn định của đập, của các mái dốc và công trình ngầm được xây dựng trên nền đá và trong khối đá. Tuy nhiên việc xác định góc ma

sát và lực dính của khối đá là một nhiệm vụ rất khó khăn vì khối đá là một môi trường đặc biệt luôn tồn tại các khe nứt. Trong những thập kỷ qua, các nhà khoa học trên thế giới đã tập trungnhiều công sức giải quyết vấn đề này để đáp ứng các đòi hỏi cấp bách của việc xây dựng các công trình lớn trên nền đá. Bài báo này điểm quacác phương pháp xác định cường độ kháng cắt của khối đá và nêu lên một số vấn đề còn tồn tại cần trao đổi.

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 1

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 1

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 2

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 2

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 3

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 3

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 4

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 4

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 5

Về vấn đề xác định cường độ kháng cắt của khối đá trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfve_van_de_xac_dinh_cuong_do_khang_cat_cua_khoi_da.pdf