Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA

Linh hoạt và khả năng mở rộng là các đặc tính rất quan trọng trong các nền tảng nhúng hiện đại. Cấu hình lại từng phần động (Dynamic Partial Reconfigurable) trên FPGA và kiến trúc mạng trên chip (NoC: Network on Chip) là các giải pháp tuyệt vời cho các yêu cầu thiết kế này. Bài báo tập trung vào phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được tại thời gian chạy trên FPGA dựa theo kiến trúc NoC. Nền tảng này có khả năng cấu hình lại các mô đun cho lớp truyền thông NoC để tối ưu hóa cấu trúc truyền thông theo yêu cầu thay đổi của ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và cải thiện hiệu năng mạng hoặc

cấu hình lại lớp tính toán khi có ứng dụng mới triển khai lên nền tảng một cách linh hoạt. Mô hình này đã được nhóm tác giả thực nghiệm và kiểm chứng trên FPGA Virtex-6 chip XC6VLX240T.

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 1

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 1

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 2

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 2

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 3

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 3

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 4

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 4

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 5

Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc noc trên FPGA trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphat_trien_nen_tang_phan_cung_cau_hinh_lai_duoc_da_loi_dua_t.pdf