Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp

Hồ sơ hoàn thành công trình là tập hợp các tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư, xây dựng công trình gồm: Chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, báo cáo khảo sát xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình và tài liệu khác cần được lưu lại sau khi đưa công trình vào sử dụng.

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 1

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 1

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 2

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 2

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 3

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 3

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 4

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 4

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 5

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc105 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • dochuong_dan_thuc_tap_tot_nghiep.doc