Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường

 

 Trong cơ chế thị trường có nhiều người quan tâm tới tình hình tài chính và sự phản ánh của nó trong tài liệu kế toán và báo cáo tài chính. Kiểm toán có một vai trò quan trọng mang lại niềm tin cho những người quan tâm, cụ thể như:

• Các cơ quan nhà nước: cần thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật.

 

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 1

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 1

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 2

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 2

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 3

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 3

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 4

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 4

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 5

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

docx15 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 2659 | Lượt tải: 6download

File đính kèm:

  • docxvai_tro_cua_kiem_toan_trong_nen_kinh_te_thi_truong.docx