Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền

Mụctiêu

Nội dung trình bày:

Xây dựng các khái niệm thời giá tiền tệ

Các phương pháp tính lãi

 Khái niệm thời giá tiền tệ

Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của:

Một số tiền

Một dòng tiền:

 Dòng tiền đều thông thường

 Dòng tiền đều đầu kỳ

 Dòng tiền đều vô hạn

Thời giá tiền tệ khi ghép lãi nhiều lần trong năm

 Mô hình chiết khấu dòng tiền

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 1

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 1

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 2

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 2

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 3

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 3

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 4

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 4

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 5

Bài giảng Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf24 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1889 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thoi_gia_tien_te_va_mo_hinh_chiet_khau_dong_tien.pdf
Tài liệu liên quan