Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN DOANH THU

Doanh thu không bao gồm các khoản thu hộ

bên thứ ba: Các loại thuế gián thu phải nộp:

thuế GTGT, thuế XK, thuế TTĐB, thuế BV môi trường

DT được coi là chưa thực hiện nếu:

+ DN còn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ

trong tương lai (trừ bảo hành thông thường)

+ Và chưa chắc chắn thu được lợi ích kinh tế

+ Không phụ thuộc đã phát sinh dòng tiền hay chưa.

 

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 5

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ. Kết quả kinh doanh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf12 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_chuong_7_ke_toan_tieu_thu_ket_qu.pdf
Tài liệu liên quan