Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Thời gian giao dịch trong ngày:

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ:

T1: Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa.

(Market in Preopen state)

T2: Khớp lệnh liên tục.( Market Open)

T3 Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

(End of AOM- Begin Call Market)

 

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 1

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 1

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 2

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 2

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 3

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 3

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 4

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 4

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 5

Bài giảng Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt23 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1015 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_gioi_thieu_mot_so_nguyen_tac_co_ban_cua_he_thong_g.ppt