Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn

ngắn hạn (dưới 1 năm)- Nói chung là có thểlặplại

(réversible):

„Sảnxuấthay mua mộtsảnphẩm; Chấpnhậnnhững

đơn hàng đặcbiệtvớimộtgiá thấp hơn giá bình

thường;Mua hay thuê mộtmáy;Loạibỏmộtsảnphẩm

thua lỗ;Tiếnhànhsảnxuấtmộtsảnphẩmmới;Sửdụng

mộtdiệntích hoặcthuê;Chothầulạicácdịch vụhay

tựđảmnhận.

Dài hạn (từ một năm trở lên) - Không thể lặp lại

„Thay thếmộtmáy củbằng mộtmáy mớihoànthiện

hơn

„Quyết định đóng cửatừng phầnhay toànbộnhà máy

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 1

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 1

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 2

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 2

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 3

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 3

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 4

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 4

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 5

Bài giảng Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_quan_tri_cho_viec_ra_quyet_dinh_kinh_doanh.pdf
Tài liệu liên quan