Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Trong bối cảnh hiện nay, với sự trợ giúp đắc lực từ hệ thống máy tính và các phần mềm tính toán theo phưong pháp phần tử hữu hạn (PTHH), rất nhiều bài toán địa kỹ thuật đuọc giải quyết một cách chính xác hon, giúp cho các thiết kế trở nên an toàn và tiết kiệm hon. Ước luợng sức chịu tải của cọc bằng phương pháp PTHH không phải là vấn đề mới nhưng luôn cần có những nghiên cứu bo sung. Do đó, bài báo cung cấp các tương quan giữa E - NSPT và Su - NSPT cho đất khu vực thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng cho việc phân tích và tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc khoan nhồi ở khu vực này.

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 1

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 1

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 2

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 2

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 3

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 3

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 4

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 4

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 5

Ước lượng sức chịu tải cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfuoc_luong_suc_chiu_tai_coc_bang_phuong_phap_phan_tu_huu_han.pdf
Tài liệu liên quan