Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn

Minh nói riêng rất nặng nề, do đó nhà quản lý cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

- Cần tăng sản lượng nước để giải quyết nhu cầu thiếu hụt hiện tại cũng như tương lai.

- Cần tăng cường các biện pháp kỹ thuật để duy trì và nâng cao chất lượng nước;

- Cần hạ thấp tỉ lệ thất thoát nước để giảm chi phí kinh doanh.

- Cần cải tiến cơ chế và năng lực quản lý để mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 1

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 1

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 2

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 2

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 3

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 3

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 4

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 4

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 5

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình toán thủy lực - Hydgis để quản lý một mạng lưới cấp nước thành phố lớn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftich_hop_cong_nghe_thong_tin_dia_ly_va_mo_hinh_toan_thuy_luc.pdf
Tài liệu liên quan