So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ

Tổng hợp từ nhiều nghiên cứu trên thế giời,

tác giả chia các phương pháp phân tích móng bè

cọc thành các nhóm sau:

Nhóm 1: Phương pháp tính toán đơn giản.

Nhóm 2: Phương pháp tính gần đúng dựa vào máy tính.

Nhóm 3: Phương pháp tính toán chính xác dựa vào máy tính.

 

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 1

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 1

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 2

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 2

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 3

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 3

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 4

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 4

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 5

So sánh một số phương pháp phân tích móng bè cọ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfso_sanh_mot_so_phuong_phap_phan_tich_mong_be_co.pdf
Tài liệu liên quan