So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm

Các bước tính toán như sau:

1) Xác định lực tác dụng lên các cọc là P0.

2) Chia cọc thành n đoạn cọc nhỏ có chiều dài là dh (dh = L/n).

3) Phân phối lực dọc thân cọc bằng các lực Fi (tổng hợp lực ma sát trong một đoạn cọc) và lực kháng mũi Pt (hình 1b). Trong đó P0 Fi  Pt .

4) Từ các lực tập trung đã được phân phối trong cọc dựa vào khoảng cách bố trí các cọc để mô hình lực tập trung đặt trong lòng đất

 

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 1

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 1

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 2

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 2

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 3

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 3

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 4

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 4

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 5

So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc (sdf) và kết quả thí nghiệm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfso_sanh_danh_gia_mo_hinh_tinh_lun_cho_nhom_coc_co_xet_den_ph.pdf
Tài liệu liên quan