Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ

Dựa trên kết quả nghiên cứu xã hội học tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - nơi có nhà máy thủy điện nhỏ Tà Vi, nội dung bài viết phân tích sự tham gia của người dân địa phương và những tác động của việc xây dựng và vận hành các công trình ở địa phương đến cộng đồng dân cư. Các kết quả rút ra từ nghiên cứu có thể khái quát ở hai điểm chính. Thứ nhất, người dân địa phương và cán bộ cấp xã không được tham vấn trong quá trình lên kế hoạch xây dựng nhà máy. Họ chỉ đơn thuần chấp hành/thực hiện kế hoạch xây dựng nhà máy đã được quyết định bởi cấp trên. Thứ hai, một bộ phận nhỏ lao động địa phương có thêm việc làm trong quá trình xây dựng nhà máy, tuy nhiên một nhóm hộ gia đình lại gặp khó khăn khi di chuyển đến nương rẫy để sản xuất do việc xây đập thủy điện. Thêm nữa, gần đây nước của đập thủy điện dâng lên làm ngập nương rẫy của các hộ gia đình ở lòng đập, nhưng việc đền bù những thiệt hại này lại chưa được tính đến.

 

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 1

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 1

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 2

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 2

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 3

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 3

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 4

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 4

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 5

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcong_dong_dan_cu_dia_phuong_voi_qua_trinh_xay_dung_va_van_ha.pdf
Tài liệu liên quan