Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội

Thủ đô Hà Nội là đô thị có nhiều ao, hồ. Các ao hồ trong nội thành vừa làm chức

năng cảnh quan, điều hòa nớc ma, tiếp nhận và xử lí sơ bộ nớc thải và nuôi cá. Trong

những năm gần đây do quá trình đô thị hóa, lấn chiếm đất đai, số lợng và diện tích các ao

hồ bị giảm đi một cách nhanh chóng và biến đổi mạnh mẽ do lợng bùn cát lắng đọng

nhiều, diện tích bị thu hẹp do lấn chiếm và mực nớc hồ luôn giữ ở mức cao để khai thác

cho nhiều mục đích.

Ao, hồ là một loại công trình tham gia trong hệ thống thoát nớc. Nghiên cứu, đánh

giá vai trò của các hồ trong hệ thống thoát nớc sông TôLịch trên cơ sở đó đa ao hồ tham

gia tích cực vào quá trình vận hành tiêu thoát nớc một cách hiệu quả là một nhu cầu cần

thiết.

 

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 1

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 1

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 2

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 2

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 3

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 3

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 4

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 4

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 5

Nghiên cứu vai trò điều tiết của hồ chứa trong hệ thống thoát nước Hà Nội trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_vai_tro_dieu_tiet_cua_ho_chua_trong_he_thong_thoa.pdf
Tài liệu liên quan