Microsoft Vietnam

Microsoft nhận ra xu hƣớng phát triển của mạng xã hội nên đã thêm

Outlook Social Connector vào ứng dụng Outlook 2010. Outlook Social

Connector có thể vừa xem mail, vừa cập nhật tình trạng, chia sẻ tập tin

và hình ảnh. Từ đó giúp duy trì và mở rộng mạng lƣới xã hội của bạn tốt

hơn. Sẽ xuất hiện Facebook add-in trong những phiên bản đầu.

Microsoft Vietnam trang 1

Microsoft Vietnam trang 1

Microsoft Vietnam trang 2

Microsoft Vietnam trang 2

Microsoft Vietnam trang 3

Microsoft Vietnam trang 3

Microsoft Vietnam trang 4

Microsoft Vietnam trang 4

Microsoft Vietnam trang 5

Microsoft Vietnam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf154 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1080 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmicrosoft_vietnam.pdf
Tài liệu liên quan