Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT:

a. Gián thu

b. Đánh nhiều giai đoạn

c. Trùng lắp

d. Có tính trung lập cao

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 1

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 1

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 2

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 2

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 3

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 3

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 4

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 4

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 5

Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf51 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1059 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhe_thong_cau_hoi_va_bai_tap_trac_nghiem_thi_cong_chuc_thue_n.pdf
Tài liệu liên quan