Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang

Với nền kinh tế đang trong thời kỳ phát triển rất mạnh và bất ổn như hiện nay thì đối với doanh nghiệp công tác kế toán công nợ cũng rất quan trọng vì một doanh nghiệp ngoài việc phải thanh toán các khỏan nợ cho khách hàng nhằm để có được chữ tín với khách hàng ra còn phải thu hồi được các khỏan nợ để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra việc thanh toán cũng giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 1

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 1

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 2

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 2

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 3

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 3

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 4

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 4

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 5

Báo cáo Kế toán về công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc91 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1272 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • docbao_cao_ke_toan_ve_cong_no_tai_cong_ty_co_phan_xay_dung_son_.doc