Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập

Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Nắm vững khái niệm về mục tiêu, động lực và mối quan hệ của chúng, nhà quản lý sẽ biết cách tác động hiệu quả nhằm thúc đẩy hệ thống nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã được xác định.

Mục tiêu của quản lý là trạng thái tương lai mà chủ thể mong muốn đạt được trong quá trình vận động của hệ thống tại thời gian và không gian xác định. Nó là tiêu đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng tới, nó định hướng

 

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 1

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 1

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 2

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 2

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 3

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 3

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 4

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 4

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 5

Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc18 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 4394 | Lượt tải: 5download

File đính kèm:

  • docphan_tich_cac_muc_tieu_dong_luc_trong_quan_ly_lien_he_van_de.doc
Tài liệu liên quan