Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư

Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-98 đã dành nguyên cả Điều 2, Chương I để giải thích các thuật ngữ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm :

 

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 1

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 1

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 2

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 2

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 3

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 3

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 4

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 4

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 5

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán, Môi giới và Đầu tư trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc486 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1213 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docgiai_thich_thuat_ngu_chung_khoan_moi_gioi_va_dau_tu.doc
Tài liệu liên quan