Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông

Các công trình bê tông cốt thép ở vùng biển thường nhanh chóng bị hư hỏng, có tuổi thọ thấp. Nguyên nhân chính l* do sự phá hỏng cốt thép bởi ion Cl tự do nằm trong dung dịch nước lỗ hổng. Mô hình toán học do Tang Luping v* Olof Nilsson đưa ra bằng cách áp dụng điện trường cho phép xác định nhanh hệ số khuếch tán của ion Cl trong bê tông, tuy nhiên nồng độ của ion clo sử dụng trong mô hình n*y l* nồng độ tổng (% khối lượng trên mẫu), hơn nữa trong các tiêu chuẩn đánh giá ngưỡng ăn mòn thép gây ra bởi ion clo cũng biểu diễn dưới dạng tổng số (% khối lượng mẫu). Trong b*i báo n*y chúng tôi xem xét việc sử dụng hệ số khuếch tán ion clo v* vấn đề sử dụng nồng độ ion clo tổng số có ảnh hưởng đến việc đánh giá sự ăn mòn cốt thép v* dự đoán tuổi thọ của công trình hay không.

 

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 1

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 1

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 2

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 2

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 3

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 3

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 4

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 4

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 5

Hệ số khuếch tán Cl và các dạng nồng độ của Cl trong bê tông trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfhe_so_khuech_tan_cl_va_cac_dang_nong_do_cua_cl_trong_be_tong.pdf
Tài liệu liên quan