Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam

Việc giữ ổn định thành hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng (Cement deep mixing -

CDM) được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản và nhiều nước khác từ những năm 70 thế kỷ trước

Tại Việt Nam công nghệ CDM được sử dụng để ổn định hố móng đào sâu khi thi công tại một

số công trình lớn tiêu biểu như hạng mục kênh xả và nhà bơm của dự án nhiệt điện Duyên Hải

(Trà Vinh) tầng hầm các tòa nhà Xi Grand Court Gateway hay Saigon Pearl (Tp Hồ chí

Minh) đã cho thấy nhiều lợi thế vượt trội so với các phương pháp truyền thống khác Khi

thiết kế CDM ổn định hố móng việc tính toán có tính đặc thù và đa dạng

 

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 1

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 1

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 2

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 2

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 3

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 3

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 4

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 4

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 5

Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiai_phap_nang_cao_do_tin_cay_trong_tinh_toan_on_dinh_ho_mon.pdf
Tài liệu liên quan