Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao

Đƣờng đàn hồi, độ võng, góc xoay

- Đường đàn hồi: Trong uốn phẳng, dầm chịu tác dụng của ngoại lực trong

mặt phẳng quán tính chính trung tâm và trục của dầm bị uốn cong (H. 6.1).

Đường cong của trục dầm sau khi bị uốn gọi là đường đàn hồi. Bán kính cong

của dầm tại một vị trí được xác định:

- Chuyển vị: Chuyển vị của tiết diện được đặc trưng bởi chuyển vị thẳng của

trọng tâm và chuyển vị xoay của mặt phẳng tiết diện.

 

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 1

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 1

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 2

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 2

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 3

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 3

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 4

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 4

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 5

Giáo trình Sức bền vật liệu 1 nâng cao trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf60 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_suc_ben_vat_lieu_1_nang_cao.pdf
Tài liệu liên quan