Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều

Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) là một phương pháp phổ biến áp dụng vào cơ học

tính toán trong nhiều thập kỷ qua, phương pháp này đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát

triển của khoa học và kỹ thuật. Tuy nhiên, phương pháp PTHH không hoàn toàn phù hợp với các vấn đề có lưới biến dạng phức tạp của vật liệu hay trường hợp xuất hiện những biến dạng không liên tục như lan truyền vết nứt dọc theo đường bất kỳ và các vết nứt phức tạp.

 

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 1

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 1

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 2

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 2

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 3

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 3

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 4

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 4

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 5

Áp dụng phương pháp không lưới cho tính toán cọc đơn trong môi trường đất đàn hồi ba chiều trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfap_dung_phuong_phap_khong_luoi_cho_tinh_toan_coc_don_trong_m.pdf
Tài liệu liên quan