Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting

Đường dẫn vào cầu làm nhiệm vụ kết nối và chuyển tiếp độ cứng giữa đường và cầu thông qua kết cấu mố cầu, đảm bảo sự êm thuận cho lưu thông trên tuyến [1]. Tuy nhiên, phần đất đắp ngay sau mố (trong phạm vi 3-5 m) thường xảy ra độ lún lớn gây chênh lệch cao độ đỉnh mố và đường sau khi công trình đưa vào khai thác. Việc lưu thông trên tuyến đường sẽ gặp nhiều khó khăn khi độ lún này vượt quá 30 mm, và cần phải bù lún. Hầu hết các cầu trên các tỉnh lộ thuộc tỉnh Đồng Tháp đều xảy ra hiện tượng lún này trong quá trình khai thác dựa trên số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu. Hiện tượng lún này cũng xảy ra hầu hết ở các cầu ở Đồng Bằng sông Cửu Long như các cầu trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, Đường Xuyên Á nối TP. Cà Mau và Rạch Giá, v.v.

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 1

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 1

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 2

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 2

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 3

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 3

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 4

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 4

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 5

Ứng xử soilcrete trong phõng tạo ra từ đất ở cầu tám bang và vàm đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfung_xu_soilcrete_trong_phong_tao_ra_tu_dat_o_cau_tam_bang_va.pdf
Tài liệu liên quan