Giáo trình Microsoft Access 2000

Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giảtrong giảng dạy các khoá

đào tạo vềAccess cũng nhưkinh nghiệm sửdụng Access làm hệquản trịcơsởdữ

liệu và công cụphát triển phần mềm. Hầu hết nội dung trình bày trong giáo trình

đều bám theo những bài tập thực hành cụthể. Do vậy, sau khi đọc xong và thực

hành theo trình tựcuốn sách này, bạn đọc gần nhưcó thểthiết kếvà xây dựng được

những ứng dụng vềquản lý thông tin. Cụthể ở đây là: Quản lý lương cán bộmột cơ

quan và Quản lý bán hàng tại một cửa hàng.

Đối tượng chính của giáo trình là sinh

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 1

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 1

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 2

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 2

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 3

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 3

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 4

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 4

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 5

Giáo trình Microsoft Access 2000 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf207 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_microsoft_access_2000.pdf
Tài liệu liên quan