Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế

 Có 2 cách tính khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo thời gian và khấu hao theo sản phẩm.

 Khấu hao theo thời gian: được áp dụng với các sản phẩm là các máy móc vạn năng.

 Khấu hao theo sản phẩm: áp dụng cho các máy móc chuyên dùng.

 Khấu hao TSCĐ theo thời gian bao gồm:

 Khấu hao đều (tuyến tính):

 Khấu hao nhanh:

 Khấu hao theo tổng số năm sử dụng

 Khấu hao số dư giảm dần

 Khấu hao nhanh với tỉ lệ khấu hao tùy chọn

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf43 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_dai_ung_dung_chuong_3_ung_dung_excel_trong_mot.pdf
Tài liệu liên quan