Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng

Nguyên liệu chính để sản xuất các sản phẩm gốm là các loại đất sét và cao lanh (còn gọi là

nguyên liệu dẻo); các loại quắc (thạch anh), trường thạch (feldspat) (còn gọi là nguyên liệu

gầy). Ngoài các nguyên liệu chính vừa kể trên, trong thực tế sản xuất các sản phẩm gốm còn sử

dụng thêm một số loại nguyên liệu khác được gọi là phụ gia như: tro nhiệt điện, xỉ, than đá, các

chất hoạt tính bề mặt, sa mốt, đất sét khử nước

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 1

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 1

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 2

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 2

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 3

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 3

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 4

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 4

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 5

Giáo trình Công nghệ gốm xây dựng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf203 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_cong_nghe_gom_xay_dung.pdf