Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu

NỘI DUNG THỬ NGHIỆM CẦU

Nghiên cứu, đánh giá khả năng chịu lực bằng thực nghiệm:

Đo ứng suất, độ võng, giao động, , xử lý số liệu  đánh giá khả năng chịu lực.

Thí nghiệm vật liệu để xác định đặc trưng cơ học (thép, bê tông).

Kiểm toán theo các đặc trưng cơ học và hình học thực tế.

 Kết hợp kết quả đo và kiểm toán để đánh giá khả năng chịu lực.

 

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 1

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 1

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 2

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 2

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 3

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 3

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 4

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 4

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 5

Bài giảng Kiểm định cầu - Đánh giá chất lượng và gia cố cầu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt13 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_kiem_dinh_cau_danh_gia_chat_luong_va_gia_co_cau.ppt
Tài liệu liên quan