Đề thi quản trị ngân hàng

Câu 1:Trình bày khái niệm về rủi ro hoạt động. Cho một ví dụ về rủi ro hoạt động.

Câu 2:Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

Nếu duy trì cân xứng kỳ hạn Tài Sản – Nợ, ngân hàngsẽ tránh được rủi ro lãi suất trong mọi trường hợp.

Câu 3:Giải thích vì sao phát hành trái phiếu chuyển đổi dài hạn có ưu điểm so với cổ phiếu thường là

được ưu đãi về thuế và không làm pha loãng quyền sởhữu của các cổ đông hiện có

Đề thi quản trị ngân hàng trang 1

Đề thi quản trị ngân hàng trang 1

Đề thi quản trị ngân hàng trang 2

Đề thi quản trị ngân hàng trang 2

Đề thi quản trị ngân hàng trang 3

Đề thi quản trị ngân hàng trang 3

Đề thi quản trị ngân hàng trang 4

Đề thi quản trị ngân hàng trang 4

Đề thi quản trị ngân hàng trang 5

Đề thi quản trị ngân hàng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_thi_quan_tri_ngan_hang.pdf
Tài liệu liên quan