Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản

Hoạt động kinh doanh bất động sản có liên quan đến nhiều văn bản

quy phạm pháp luật bắt đầu từ đầu tư đến quản lý sử dụng bao gồm các Luật

chính sau:

Trên thị trường sơ cấp gồm các văn bản điều chỉnh:

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

(sửa đổi bổ sung năm 2001).

2. Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành:

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 1

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 1

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 2

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 2

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 3

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 3

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 4

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 4

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 5

Chuyên đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf155 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfchuyen_de_phap_luat_ve_kinh_doanh_bat_dong_san.pdf
Tài liệu liên quan