Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR

Khi tính toán nền móng, ổn định công trình với trượt thì cần phải có các số liệu về các thông số sức chống cắt của khối đá, mà cụ thể là cường độ lực liên kết c và góc ma sát trong của khối đá. Việc xác định trực tiếp các thông số này với khối đá nói chung là phức tạp, tốn kém. Vì vậy, người ta thường muốn sử dụng những phương pháp đơn giản hơn, nhanh hơn hay những công thức thực nghiệm đơn giản, ngắn gọn hơn, dễ áp dụng hơn và cũng đảm bảo một độ tin cậy nhất định.

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 1

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 1

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 2

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 2

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 3

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 3

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 4

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 4

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 5

Xác định cường độ lực liên kết của khối đá theo các thông số độ bền của mẫu đá và chỉ số khối đá RMR trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxac_dinh_cuong_do_luc_lien_ket_cua_khoi_da_theo_cac_thong_so.pdf
Tài liệu liên quan