Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường

Khảo sát thiết kế quyết định hướng đi, chất lượng & khả năng phục vụ của tuyến đường.

 Mục đích của việc khảo sát thiết kế là tìm được một hướng tuyến hợp lý về các mặt (kỹ thuật, kinh tế, điều kiện thi công, khả năng phục vụ của tuyến).

 Các giai đoạn khảo sát thiết kế đường ô tô:

 Giai đọan chuẩn bị đầu tư: giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) và báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT)

 Giai đoạn thực hiện đầu tư: khảo sát thiết kế kỹ thuật (TKKT) và khảo sát thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC)

 

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 1

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 1

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 2

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 2

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 3

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 3

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 4

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 4

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 5

Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf15 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_ke_duong_o_to_chuong_8_khao_sat_thiet_ke_tuy.pdf
Tài liệu liên quan