Bài giảng Microsoft Excel 2010

1. Tổng quan về MS Excel 2010

2. Định dạng bảng tính

3. Công thức và hàm

4. Các thao tác với dữ liệu

5. Đồ thị trong excel

6. Định trang và In ấn

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 1

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 1

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 2

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 2

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 3

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 3

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 4

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 4

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 5

Bài giảng Microsoft Excel 2010 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf95 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_microsoft_excel_2010.pdf
Tài liệu liên quan