Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc

Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình sản xuất,đã được kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật có thể nhập

kho hoặc xuất bán.

Chứng từ sử dụng:

+ Phiếu nhập kho

+ Phiếu xuất kho

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

+Thẻ kho

+ Biên bản kiểm nghiệm, kiểm kê vật tư

 

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 5

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Hồ Thị Thanh Ngọc trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf152 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_doanh_nghiep_2_ho_thi_thanh_ngoc.pdf
Tài liệu liên quan