Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM

Ngành thuỷ sản giữ vai trò an ninh lương thực quốc gia, tạo việc làm và góp phần xoá đói giảm nghèo ở nhiều nước. Thuỷ sản được đánh giá là nguồn cung cấp chính đạm động vật cho người dân Việt Nam.

 Năm 2001, mức tiêu thụ trung bình mặt hàng thuỷ sản của mỗi người dân Việt Nam là 19,4 kg, cao hơn mức tiêu thụ trung bình sản phẩm thịt heo (17,1 kg/người) và thịt gia cầm (3,9 kg/người).

 

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 1

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 1

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 2

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 2

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 3

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 3

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 4

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 4

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 5

Tiểu luận Phân tích khả năng sinh lợi AAM trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

docx21 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1050 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docxtieu_luan_phan_tich_kha_nang_sinh_loi_aam.docx
Tài liệu liên quan