Đề thi kế toán Thời gian 120 phút

Hãy cho biết những phát biểu đươi đây đúng hay sai và giải thích ngắn gọn

tại sao.

1. Phân tích tín dụng thực chất là quá trình định lượngrủi ro về phía khách

hàng và khoản vay.

2. Bảo lãnh ngân hàng là việc ngân hàng phát hành bảo lãnh cma kết với bên

có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng được bảo lãnh

khi bên có quyền yêu cầu.

3. Các ngân hàng có quyền lựa chọn khách hàng đề cho vay không cần có tài

sản đảm bảo

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 1

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 1

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 2

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 2

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 3

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 3

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 4

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 4

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 5

Đề thi kế toán Thời gian 120 phút trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfde_thi_ke_toan_thoi_gian_120_phut.pdf