Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK

Khi đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng và công nghiệp bằng công nghệ GNSS - RTK, độ cao chuẩn của điểm chi tiết được xác định theo độ cao trắc địa của trạm base, chênh cao trắc địa đo được và dị thường độ cao nội suy; độ cao chuẩn của điểm bố trí thường được xác định theo độ cao chuẩn của trạm base và chênh cao trắc địa giữa điểm bố trí và trạm base. Trong bài báo đã xem xét các giải pháp nội suy dị thường độ cao điểm chi tiết theo các điểm khống chế GNSS có độ cao chuẩn; xác định khoảng cách cho phép từ trạm base đến điểm bố trí công trình dân dụng - công nghiệp khi ứng dụng công nghệ GNSS - RTK, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của những công tác này. Tác giả cũng đã nghiên cứu phương pháp nội suy độ cao Geoid tại các điểm trong ô lưới có kích thước 10 × 10 của mô hình trọng trường trái đất EGM-2008.

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 1

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 1

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 2

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 2

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 3

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 3

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 4

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 4

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 5

Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - Công nghiệp bằng công nghệ GNSS-RTK trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxac_dinh_di_thuong_do_cao_trong_do_ve_ban_do_dia_hinh_va_bo.pdf
Tài liệu liên quan