Thiết kế cầu bê tông cốt thép

Cầu BTCT xuất hiện đầu tiên vào những năm 70 của thế kỷ XIX, sau khi Xi măng được phát

minh vào khoảng năm 1825, việc đặt thép vào BT xuất hiện lẻ tẻ vào những năm 1835ư1850.

Từ năm 1855 trở đi BTCT mới chính thức ra đời tại Pháp.

Năm 1875 Joseph Monier đã xây dựng cầu BTCT đầu tiên dài 50ft (15,24m) rộng 13ft

(3,96m). Kỹ sưngười Pháp Francois Hennebique đã phát triển mặt cắt ngang dạng T, ông và

những học trò của ông nhưkỹ sưngười Thuỵ Sĩ Robert Maillart đã xây dựng một vài cầu vòm

BTCT nổi tiếng, Những cầu BTCT của Maillart được xem nhưlàbiểu tượng về thẩm mỹ

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 1

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 1

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 2

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 2

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 3

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 3

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 4

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 4

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 5

Thiết kế cầu bê tông cốt thép trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf282 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfthiet_ke_cau_be_tong_cot_thep.pdf
Tài liệu liên quan